Dyslexifonden

För att samla alla som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, arbetar med eller forskar på området, bildades 1995 Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden. Stiftare var Elisabet Reslegård, som personligen tog initiativet, samt Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen.

 

Dyslexifondens syftar till att förbättra villkoren för personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter i alla åldrar. Huvudsakligen skall det ske genom stöd till forskning, utveckling och information om dyslexi.
Fonden kan också lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning om dyslexi, samt till hjälpmedelsverksamhet syftande till förbättrade villkor för personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.

Dyslexifondens plusgirokonto för donationer är: 63 97 46-7

 

Dyslexifondens ordförande är Torbjörn Lundgren.

Fondens organisationsnummer är 802401-4048.
Fondens sekretariat administreras av Dyslexiförbundet FMLS och fondens sekreterare är kanslichef Sven Eklöf.

Dyslexifonden, Vintergatan 2, 172 69 Sundbyberg.
Tel 08-665 17 01. Fax 08-660 79 77. kansli [at] dyslexifonden [dot] se